Numworx

Voorpagina – Stappen

 

Welkom op de supportsite van Numworx!

Op deze site vind je informatie waarmee je aan de slag kunt met de Numworx software. Ook vind je uitleg over praktische zaken rondom digitale toetsing. We vertellen wat Numworx kan en hoe je het instelt, maar we geven ook tips, aandachtspunten of veelgestelde vragen.

De informatie staat hieronder in logische volgorde weergegeven, met als uitgangspunt de praktijk van de docent. Klik op een stap om de bijbehorende onderdelen te openen. Bij A-Z vind je de meeste onderwerpen op alfabetische volgorde.

Heb je feedback op deze site of heb je een idee? Mail ons gerust!

E-surveillant toetszaal nog niet aanwezig? Klik hier

1.1 Aan de slag met Numworx

In Numworx kun je digitaal formatieve en summatieve toetsen afnemen met een WRS (Wiskunde-, Reken-, Statistiek)-kenmerk. Daarnaast kun je digitale opdrachten en digitaal oefenmateriaal beschikbaar stellen voor je studenten.

Wanneer je met je studenten aan het werk wilt met Numworx, dan zijn er een aantal voorbereidende stappen nodig. Voor de algemene planning, klik hier.

Voor een algemene handleiding, klik hier.  

1.2 Numworx in het algemeen

Numworx bestaat uit twee omgevingen, de applicatie Numworx Author en de webbrowser Numworx Webapp. In de Author-omgeving worden de vragen en toetsen gemaakt en in de Webapp-omgeving worden toetsen gepland, afgenomen en zijn de resultaten zichtbaar.

Applicatie omgeving (Numworx Author):

  • Te downloaden in het Software Center.
  • Geen UU-laptop/werkplek? Download hier de portable versie.
  • Ontwikkelen van nieuwe en bewerken van bestaande modules en activiteiten.

Online omgeving (Numworx Webapp):

  • Inloggen via htts://numworx.uu.nl/
  • Importeren van gegevens vanuit Osiris door de Key-user.
  • Overzicht van modules en daaraan gekoppelde klassen.
  • Plannen van een (oefen)toets (in tijdvlak).
  • Bekijken en ophalen van resultaten van studenten.
  • De studenten maken de (oefen)toets vanaf deze omgeving.

Let op: Het kan zijn dat het UU-inlogscherm niet correct wordt weergegeven na het opstarten van Numworx. Dit kan zich voordoen wanneer er al andere applicaties open staan met verschillende resoluties. De oplossing is om Numworx te minimaliseren en daarna te maximaleren of vice verse.

1.3 Mappenstructuur

Numworx werkt met mappen, modules en activiteiten.

2.1 Modules en activiteiten aanmaken en overzetten

Persoonlijke folder

Iedere docent heeft een persoonlijke folder in Numworx Author. Hierin worden modules en activiteiten aangemaakt en/of bewerkt. Wanneer je tevreden bent over een activiteit kan deze worden overgezet naar de gewenste module en cursusmap. De modules in de cursusmap worden aangemaakt door de key-user op basis van de gegevens in Osiris.

Let op: Verplaats alleen activiteiten vanuit de persoonlijke folder naar de module (in de juiste cursusmap) die met de Osiris import is gecreëerd. Cursusmappen en modules worden namelijk door de key-user geimporteerd, zodat de mappenstructuur helder blijft en importeren uit Osiris automatisch kan worden gedaan.

2.2 Een activiteit vullen en activiteit-instellingen aanpassen

Antwoordvakken invoegen. Voorbeeld: formulevak met stappen.

Activiteit-instellingen aanpassen.

2.3 Een bestaande activiteit aanpassen

Bestaande activiteiten aanpassen

4.1 Student resultaten ophalen

Downloaden van resultaten.

4.2 Toetsanalyse

Vooralsnog is er geen mogelijkheid om de resultaten uit Numworx automatisch te laten analyseren (zoals dat met Remindo wel mogelijk is).